Oproep / Open call

(English below)

VANAF FEBRUARI 2017
Start maak- en repetitieperiode nieuwe voorstelling
RoosWiesBlauw & ONVERLATEN

Na Het Figuur van wie het onmogelijk bleek de menselijk maat te nemen, maken we nu een nieuwe voorstelling, waarin gesprekken tussen Eiland en Vaste land centraal staan.
Via poppen (elke acteur maakt een alter ego) spreken de eilandbewoners zich uit over hun moeite deel te nemen, als wel te ontsnappen aan de maatschappij. In woord en lied delen ze persoonlijke verhalen over afzondering en verbinding, angst voor en verlangen naar het onbekende, de overkant, die altijd roept en ononderbroken daarboven in de lucht hangt. Vooral in de nacht, wanneer land en zee een worden, lijken alle grenzen op te lossen. Maar toch, helemaal zonder is het best lastig jezelf zijn.
Het Eiland luistert, besluit dan ook haar mond open te doen en roept haar broer aan de andere kant.
Hallo, hoe gaat het?
Wij moeten praten.


Voor 4 maanden zullen we vrij intensief werken aan dialoog, lied en toneelbeeld, in samenwerking met zowel kunstenaars als buurtbewoners uit het gebied van Rotterdam Zuid. Hier zal onze werk ruimte zich ook bevinden. Gedurende de maak en repetitieperiode nodigen we verschillende gastdocenten uit om met ons van gedachten te wisselen. We zullen werken in groepen en blokken waarin we ongeveer 1 a 2x per week bij elkaar komen. Enkel meewerken aan de zangstukken, of bijdragen in de vorm van geschreven tekst zijn mogelijkheden.

Wil je mee doen? Mail dan naar ozewiezeroze@gmail.com
Meer informatie volgt!
www.rooswiesblauw.blogspot.com

FROM FEBRUARY 2017
Start rehearsals new play
RoosWiesBlauw & ONVERLATEN

After Het Figuur van wie het onmogelijk bleek de menselijke maat te nemen, we are now working on a new play, in which conversations between Main and Island form the basic theme.
Through dolls (each actor makes an alter ego) the Islanders speak up for themselves and talk about their difficulties with both participating in and escaping from society. In word and song they share personal stories about solidarity and isolation, identity and the fear and longing for the unknown, the other side, that is always calling. Especially in the night, when sea and land become one, all borders seem to disappear. But still, without any it is hard to be oneself.
The Island listens, then decides to open her mouth and she calls her brother on the other side.
Hello, how are you?
We need to talk.


For 4 months we will work quite intensive on dialogue (mostly in Dutch), song and decor, in collaboration with both artists and people from the neighborhoods of the Rotterdam Zuid area. This is also where our workspace will be located. During the process we will invite different guest teachers to share their thoughts with us on specific elements of the play. We will work in groups and come together 1 a 2 times a week. If you just want to join in the singing parts, or contribute only with written text, that is all possible.

Would you like to participate? Please mail to ozewiezeroze@gmail.com
More info soon!
www.rooswiesblauw.blogspot.com